Contacte:
paletapaletaocres.com

   

 
 Paleta d’Ocres inicia l’oferta de serveis audiovisuals en suport digital l’any 1999. A partir d’aleshores el nostre col·lectiu recull l’herència de l’anterior suport audiovisual, el Diaporama
(1), afegint significatives millores tècniques i expressives gràcies al nou suport digital, com ara la incorporació d’imatge en moviment -seqüències de vídeo- o una narrativa audiovisual més moderna i actual –la presentació dinàmica de la fotografia, el grafisme, la retolació, etc.

Les àmplies possibilitats expressives de l’Audiovisual Digital aporten una continuïtat narrativa, d’imatge i de so que possibiliten un llenguatge audiovisual de gran impacte i efectivitat comunicativa.


 (1) Tècnica narrativa documental -desenvolupada pel nostre col·lectiu durant quinze anys- basada en la imatge fixa i en la projecció simultània de l’audiovisual amb un nombre variable de projectors de diapositives.

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.