Contacte:
paletapaletaocres.com

 
 

Amb els Plans Directors de Vials No Motoritzats (PVNM) oferim l’estudi i disseny de xarxes de carrils bici adaptades a l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu i quotidià, que abaste qualsevol tipus de desplaçament no motoritzat en el marc de la mobilitat sostenible. A data d’avui, Paleta d’Ocres ha dissenyat una xarxa autonòmica, un parell de xarxes comarcals i diverses xarxes a escala municipal de vials no motoritzats, amb avançades metodologies dins del marc de la Unió Europea.

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.