Contacte:
paletapaletaocres.com

L L I S T A T    D E    X A R R A D E S    A M B I E N T A L S

1. BIOTECTURA, ARQUITECTURA PARA LA VIDA
Una aproximació a la construcció basada en la integració d’un habitacle en el seu entorn més pròxim mitjançant una arquitectura bioclimàtica i sostenible, intentant crear un ecosistema autosuficient. Por una banda, té en compte l’entorn on es va a ubicar l’habitatge –estudi geobiològic- i la seua orientació espacial més idònia. Per altra banda utilitza en la seua construcció sistemes energètics que fomenten l’estalvi, materials autòctons no contaminants i planteja la seua recuperació i reciclatge.
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 20’

2. EL MEDI AMBIENT A LA COMUNITAT VALENCIANA
Una suggerent i rigorosa aproximació a l'estat medi-ambiental de la Comunitat Valenciana des d'un model ecològic d'anàlisi de la realitat, mitjançant el qual s'explica la profunda interrelació que les coses, les persones, l'organització econòmica i les institucions del poder, s'impliquen en complexes xarxes d'influència que determinen aspectes de tal magnitud civilitzatòria com són els comportaments i les actituds, la salut , la qualitat de vida, el benestar personal i col·lectiu, etc.
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 35’

3. ELS ESPAIS NATURALS VALENCIANS DE LES MUNTANYES INTERIORS
Donar a conèixer els espais naturals de muntanya interiors per a que el participants prenguen consciència clara de la seua existència i de com poden fer ús dels paratges, contribuint així a la preservació dels mateixos. Els paratges que es treballen en aquesta conferencia i projecció de diapositives són: La Tinença de Benifassà, Penyagolosa, Desert de les Palmes, Espadà, Calderona, Caroig-Mola de Cortes de Pallàs, Mariola, Font Roja, Aitana i Puig Campana.
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 23’

4. ELS ESPAIS NATURALS VALENCIANS DE LA FRANJA LITORAL
Es pretén donar a conèixer els espais naturals litorals per a que els participants en la xerrada prenguen consciència clara de la seua existència i de com poden fer ús dels paratges, contribuint així a la preservació dels mateixos. Els paratges que es treballen en aquesta conferencia i projecció de diapositives són: La serra d’Irta, Les Illes Columbrets, El Prat de Cabanes-Torreblanca, El Parc Natural de l’Albufera, la marjal de Pego-Oliva, El Montgó, El Penyal d’Ifac, Les Salines de Santa Pola, El Fondo d’Elx, Les Salines de La Mata-Torrevella i l’illa de Tabarca.
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 23’

5. L’AIGUA, EL LIQUID VITAL: RECURSOS I PROBLEMÀTICA A LA COMUNITAT VALENCIANA
En una primera part es fa una reflexió general al voltant de l'aigua i l'imprescindible paper que acompleix per a la vida vegetal i animal. A continuació parlarem pels recursos hidrològics existents al territori valencià (conques hidrogràfiques, aigües subterrànies, xarxa d'embassaments... Finalment parlarem sobre la problemàtica de l'aigua a la nostra terra (l'escassesa i desigual distribució dels recursos hidrològics, el constant augment de la demanda, i l'elevat nivell de contaminació de les aigües superficials com les subterrànies...
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 30’

6. TERRITORI I MEDI AMBIENT A LA COMARCA DE L’HORTA SUD
S’analitza l'impacte sobre el medi ambient tan natural, social i urbà, produït per l'acció humana al llarg del temps a nivell de la comarca de l'Horta Sud, centrant-se especialment en els últims 40 anys. Parlarem principalment de l’impacte de les infrastructures viàries, l’avanç de l’urbanització, els abocadors incontrolats, les línies aèries d’alta tensió. Al final debaterem propostes per millorar la qualitat ambiental i de vida de la comarca. La xerrada i projecció pot servir també per a qualsevol municipi de l’Horta Nord.
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 30’

7. PAISSOS POBRES PAISSOS RICS: L’EXEMPLE DE L’ALTIPLA DE BOLIVIA I PERU MITJANÇANT UN VIATGE A PEU I EN BICICLETA
En aquesta xerrada i projecció de diapositives parlarem al voltant de les noves realitats socials que ens envolten en un planeta global en que cada vegada més, tot està interrelacionat. Tot el que fem en cada lloc el planeta te efectes sobre cada racó del mateix. Per que la societat valenciana és avui rica i la gent en general de Llatinoamèrica, és pobra? Fem alguna cosa per canviar o ajudar a canviar aquestes desigualtats?
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 25’

8. ALTRES MANERES DE VIATJAR I D’OCI EN LA NATURA: EN BICICLETA DE GIJON A MALAGA EN LINEA RECTA
El turisme sostenible i l’oci en la natura en concret te moltes vessants. En aquesta conferència i projecció audiovisual mostrarem, principalment amb les imatges, una d’elles molt habitual a la resta d’Europa: els viatges en bicicleta centrat en aquest cas en un recorregut per la península de Nord Sud, de Gijón a Màlaga, mitjançant vies de comunicació poc habituals i trepitjades - carreteres solitàries, pistes de terra, veredes, etc.-; una espècie de porta falsa que ens permetria recórrer inesperats racons plens de sorpreses.
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 25’

9. EL PARC NATURAL DE L’ALBUFERA
En aquesta xerrada i projecció de diapositives es mostra el Parc Natural de l’Albufera no sols des d’un punt de vista descriptiu, també parlarem de manera reflexiva sobre els problemes que l’afecten i sobre les possibles solucions que de futur que puguen ajudar a la seua preservació com a un dels espais naturals més rellevant de tot el conjunt de les terres valencianes.
El diaporama, amb dos projectors, té una duració d’uns 20’

10. EL TURISME SOSTENIBLE: UN VIATGE EN BICICLETA DEL MEDITERRANI AL CANTABRIC AL LLARG DELS PIRINEUS
El turisme sostenible te moltes vessants. En aquesta conferència i projecció audiovisual mostrarem principalment amb les imatges, una de elles molt habitual a la resta d’Europa: els viatges en bicicleta centrat en aquest cas en un recorregut pels Pirineus entre el mar Mediterrani i el mar Cantàbric, mitjançant vies de comunicació poc habituals i trepitjades - carreteres solitàries, pistes de terra, veredes, etc.-; una espècie de porta falsa que ens permetria recórrer inesperats racons plens de sorpreses.
El diaporama, amb dos projectors, té una duració d’uns 25’

11. LA BICICLETA COM A MITJA D’OCI EN LA NATURA: EL CICLOTURISME D’ALFORJES
El turisme sostenible te moltes vessants. En aquesta conferència i projecció audiovisual mostrarem principalment amb les imatges, una de elles molt habitual a la resta d’Europa: els viatges en bicicleta centrat en aquest cas en un recull d’imatges per tot el teritori penínsualr al llarg dels últims vint amys, en els que hem emprat per descobrir els paisatges i el paisanatge, carreteres solitàries, pistes de terra, veredes...
El diaporama, amb dos projectors, té una duració d’uns 25’

12. MOBILITAT I TRANSPORT ALTERNATIU: LA BICICLETA, EL TRANSPORT PÚBLIC I EL CAMINAR
Reflexionar i informar al voltant dels transports públics i alternatius, com la bicicleta i l’anar a peu. Parlarem al voltant de temes com: ¿Què es la mobilitat? Transports i sostenibilitat: els transports públics, la bicicleta i l’anar a peu com a formes de desplaçament sostenibles. Els carrils bici a Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana. Els serveis de RENFE, llarg recorregut, regionals i rodalies. El metro (FGV). L’autobús.
El diaporama, amb dos projectors, té una duració d’uns 18’

13. LES VIES VERDES: UNA NOVA FORMA DE CONTACTE AMB LA NATURA A PARTIR DE FERROCARRILS EN DESÚS
Ens aproparem a la idea de Vies Verdes parlant del programa estatal iniciat el 1993, buscant el seu origen i les noves ofertes de oci en la natura que permeteixen. Avui són ja més de 1.000 els km ofertats a tot l’estat espanyol (més de 70 a la Comunitat Valenciana). Ja sigua a peu en bici o a cavall, tothom pot viatjar sense grans desnivells com si anés dalt d’un tren de carbó, salvant rius i barrancs mitjançant obres d’enginyeria civil que avui s’han convertit en patrimoni de tots.
El diaporama, amb tres projectors, té una duració d’uns 25’

14. NOVES FORMES DE TURISME: IUGOSLAVIA EN BICICLETA ABANS DE LA SEUA DESCOMPOSICIÓ I GUERRA
Un viatge en bicicleta al llarg de la seua portentosa natura que permet descobrir que a l’antiga Iugoslàvia hi ha alguna cosa més que guerres fratricides. Una natura desbordant va ser el marc perfecte per a un viatge sorprenent.
El diaporama, amb tres projectors, té una duració d’uns 30’

15. HIGHLANDS, L’ESCOCIA DEL NORD EN BICICLETA: UNA REGIÓ DE L’EUROPA DEL NOU MIL·LENNI
Un viatge en bicicleta al llarg de la seua portentosa natura, que permet descobrir paisatges hinòspits però ben domesticats per la ma de l’home. Terres estranyes i misterioses per a gent mediterrània com nosaltres.
El diaporama, amb tres projectors, té una duració d’uns 24’

16. ELS PORTS – MAESTRAT COMARQUES DEL NORD AVUI CONVERTIDES EN PATRIMONI DE FUTUR
L’audiovisual recrea de manera estètica gran part dels pobles i entorns paisatgístics de les comarques de més al nord de les terres valencianes. El contingut del diaporama dona peu a parlar de la seua situació ambiental i la distància física i socioeconòmica que les separa del desenvolupat litoral.
El diaporama, amb tres projectors, té una duració d’uns 15’

17. PASSAT PRESENT I FUTUR DE LA COMARCA DE L’ALT PALÀNCIA EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Recorregut per una comarca poc coneguda en el context de les terres valencianes. L’audiovisual i la xerrada entren en tot detall en la descripció del seu medi natural i fan una reflexió sobre el seu futur en el marc del desenvolupament sostenible.
El diaporama, amb tres projectors, té una duració d’uns 24’

18. UNA PASSEJADA VISUAL I ESTÈTICA PER LA COMARCA DE LA VALL D’ALBAIDA
De manera estètica, l’audiovisual fa una passejada acurada al voltant del patrimoni cultural i natural de la comarca, centrant-se en el patrimoni arquitectònic civil i religiós, així com en les mostres més representatives de la cultural etnogràfica.
El diaporama, amb tres projectors, té una duració d’uns 24’

19. EROSIÓN Y DESERTIZACIÓN EN EL LITORAL MEDITERRANEO
La conferencia i l’audiovisual que l’acompanya presenta la complexa problemàtica dels processos erosius i de degradació de la terra que afecten tan profundament el litoral mediterrani valencià. S'analitza, en primer lloc, el decisiu impacte de l'activitat humana al llarg del temps, per mostrar després la situació actual del procés de desertificació i, finalment, aportar les mesures bàsiques d'acció per ajudar a afrontar el problema degradatiu de la coberta vegetal.
El diaporama, amb quatre projectors, té una duració d’uns 28’
20. NOUS ESTILS DE VIURE PER MILLOR LA NOSTRA QUALITAT DE VIDA
A la conferencia i l’audiovisual que l’acompanya es parla i es mostren com recuperar certs hàbits i costums de formes de vida poden ser compatibles amb viure integrats en un mon cada vegada més compleix. Com desplaçar-nos, on viure, com viure, on treballar, que menjar, que permetre al meu fill adolescent, com relacionar-nos... Un fum de propostes imaginatives per viure en un nou mon ple de contradiccions.
El diaporama, amb dos projectors, té una duració d’uns 20’
21. ACTIVITATS HUMANES I MEDI AMBIENT A LA COMARCA DE L'HORTA
A la conferencia i l’audiovisual que l’acompanya es parla i es mostra com ha afectat el medi ambient els últims 40 anys a la comarca de l'Horta. L'analisi es centra en variables com el traçat de les línies aèries d'alta tensió, les vies de comunicació, l'avnç de l'urbanització, els abocadors incontrolats, la desaparació d'horta... Una reflexió necessària per saber que passa a la comarca de l'Horta des d'una òptica ambientalista.
El diaporama, amb dos projectors, té una duració d’uns 23’

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.