Contacte:
paletapaletaocres.com

L L I S T A T    D E    P L A N S    D I R E C T O R S    D E

V I A L S    N O    M O T O R I T Z A T S
 

Pla Director de Vials No Motoritzats
del terme municipal
de SILLA

Ajuntament de Silla (València)

2009

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
de la Ribera Alta i la Ribera Baixa
“Via Verda del Xúquer”


Conselleria d'Infraestructures i Transports

2008

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
de la comarca de l'HORTA SUD


Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme
i Transports

2006

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
del terme municipal d'ONTINYENT


Ajuntament d'Ontinyent (València)

2005

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
del terme municipal de SAGUNT


Ajuntament de Sagunt (València)

2005

   


Implantació de la malla peatonal
en el Area de Transport Metropolità
de València


Entitat Pública de Transport Metropolità
de València

2004

   

Xarxa de vies ciclistes en la Comarca
del Camp de Morvedre


Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport (GV)

2003

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
del terme municipal de GANDIA


Ajuntament de Gandia (València)

2002

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
de les ILLES BALEARS


Govern de les Illes Balears

2001

   

Avantprojecte xarxa de vials per a la bicicleta
de les ILLES BALEARS

Boro Miralles i Paco Tortosa
Els Verds (Illes Balears)

1999

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
del terme municipal de CARCAIXENT

Ajuntament de Carcaixent (València)

1999

   

Pla Director de Vials No Motoritzats
del terme municipal de TORRENT


Ajuntament de Torrent (València)

1998

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.