Contacte:
paletapaletaocres.com

L L I S T A T    D E    P R O D U C C I O N S   M U L T I M E D I A

“TEULADA. L'OLIVERA I LA CULTURA DE L’OLI”

Programa interactiu de 10 capítols per al Centre Ecomuseogràfic per a la Recuperació d'Oficis i Qualificacions Tradicionals de Teulada (Alacant)


Ajuntament de Teulada (2009)

“LA CULTURA DE L’OLI D'OLIVA”

Programa interactiu de 10 capítols per al Centre d’Interpretació Ambiental i de la Cultura de l’Oli d’Aielo de Malferit (València)


Ajuntament d’Aielo de Malferit / Proder Vall d’Albaida (2001-2002)


“BICIMETRO (Rutes en bici des dels F.G.V.)”

Pàgina web

Conselleria d'Obres Públiques i Transport - GVA (2000)

“REDESCOBRIM LA BICICLETA”

CD interactiu

Conselleria Medi Ambient. Govern Balear (1999)

2011 © Paleta d´ocres Coop.V.