Contacte:
paletapaletaocres.com

P R O G R A M E S    I    C A M P A N Y E S

D ' E D U C A C I Ó    A M B I E N T A L
 
  Paleta d'Ocres vos proposa l'organització integral de programes i campanyes d'educació ambiental, bé siga a nivell temŕtic -els residus, l'aigua, l'energia, els mitjans de transport, la qualitat de vida, els espais naturals...-, o territorial -parcs naturals, municipis, comarques...-. El nostre objectiu bŕsic és sensibilitzar i conscienciar a la població sobre la situació mediambiental actual, fomentant la seua participació i implicació activa en la recerca d'hŕbits i pautes de conducta més respectuoses amb el medi ambient.
 
   

 


L L I S T A T    D E    P R O G R A M E S    I    C A M P A N Y E S

D ' E D U C A C I Ó    A M I B E N T A L


“Campanya d’Educació Ambiental
al municipi de Massanassa”


(L’Horta Sud, Valčncia)

1999
   
“Campanya d’Educació Ambiental
al municipi de Silla”


(L’Horta Sud, Valčncia)

1999
   
“Campanya d’Educació Ambiental
al municipi de Montesinos”


(La Vega Baixa, Alacant

1998
   
“Campanya d’Educació Ambiental
al municipi de Guardamar”


(La Vega Baixa, Alacant)

1998
   
“Campanya d’Educació Ambiental
al municipi de Silla”


(L’Horta Sud, Valčncia)

1998
   

“Campanya d’Educació Ambiental
al municipi d¨Alfafar”


(L´Horta Sud, Valčncia)

1998
   

2010 © Paleta d'Ocres Coop. V.