Contacte:
paletapaletaocres.com

 

Paleta d'Ocres ofereix un banc d'imatges especialitzat en fotografia de temātica ambiental: medi ambient, geografia física i humana, patrimoni natural, problemātica ambiental, ecologia, etc. El suport de les imatges és:

    - Diapositiva en format 35 mm  (entre els anys 1974 i 2006)
    - Diapositiva en format 4 x 6,5 (entre els anys 1974 i 2010)
    - Imatge en format digital (a partir de l'any 2006)

Actualment, el número total d'imatges disponibles estā al voltant de les 70.000.

 

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.