Contacte:
paletapaletaocres.com

 
P R O J E C C I Ó    D ' A U D I O V I S U A L SPaleta d'Ocres difon, mitjançant projeccions amb tecnologia digital, tot un seguit d’audiovisuals de gran interès ambiental i cultural. És tracta de produccions pròpies desenvolupades des del 1988 fins el 2006.

 

 

2011 © Paleta d'Ocres Coop. V.